Rượu trái cây Soju Hàn Quốc tại Quảng Ngãi – Sỉ và Lẻ Rượu SoChu Quang Ngai – Khê Ba

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5VJQ+G9H, xóm, Khê Ba, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 53000, Việt Nam
Số điện thoại 0774 444 420
Trang web https://www.facebook.com/ruoutraicaysojuquangngaisochu
Tọa độ 15.181.321.299.999.900, 1.088.884.822

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà riêng văn hoà - Kim Bôi