Saffron Việt Nam – Nhụy hoa nghệ tây chính hãng tại Bắc Ninh – Đồng Nguyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 4XJM+CV4, Minh Khai, Đồng Nguyên, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 408 99 23
Trang web https://www.facebook.com/profile.php?id=100007134338131
Tọa độ 211.310.058, 10.598.471.149.999.900

 


Địa chỉ Saffron Việt Nam - Nhụy hoa nghệ tây chính hãng tại Bắc Ninh ở đâu?

4XJM+CV4, Minh Khai, Đồng Nguyên, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Saffron Việt Nam - Nhụy hoa nghệ tây chính hãng tại Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Saffron Việt Nam – Nhụy hoa nghệ tây chính hãng tại Bắc Ninh là: Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Saffron Việt Nam - Nhụy hoa nghệ tây chính hãng tại Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Saffron Việt Nam – Nhụy hoa nghệ tây chính hãng tại Bắc Ninh là: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007134338131

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Tráng A Mười Sơn Tây Ninh - Kp Ninh Phước P