Sài Gòn Phố Karaoke – Cinema Tây Ninh – TT. Hoà Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 153 Lạc Long Quân, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6506 969
Trang web http://www.karaokesaigonpho.com/
Tọa độ 11.299.481, 10.612.273.739.999.900

 


Địa chỉ Sài Gòn Phố Karaoke - Cinema Tây Ninh ở đâu?

153 Lạc Long Quân, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sài Gòn Phố Karaoke - Cinema Tây Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Sài Gòn Phố Karaoke – Cinema Tây Ninh là: Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00], Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00]

Sài Gòn Phố Karaoke - Cinema Tây Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Sài Gòn Phố Karaoke – Cinema Tây Ninh là: http://www.karaokesaigonpho.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Thanh Tuyền - Nông Trang