Sapa Elegance Hotel – TT. Sa Pa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 03 Hoàng Diệu, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 330000, Việt Nam
Số điện thoại 091 298 01 17
Trang web
Tọa độ 2.233.685, 1.038.408.522

 


Địa chỉ Sapa Elegance Hotel ở đâu?

03 Hoàng Diệu, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 330000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sapa Elegance Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Sapa Elegance Hotel là:

Sapa Elegance Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Sapa Elegance Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Jasmine Hostel - Phương Thiện