Sapa Hills Hotel – TT. Sa Pa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 035 Mường Hoa, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 330000, Việt Nam
Số điện thoại 0214 6523 449
Trang web http://sapahillshotel.com/
Tọa độ 223.317.852, 1.038.442.611

 


Địa chỉ Sapa Hills Hotel ở đâu?

035 Mường Hoa, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 330000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sapa Hills Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Sapa Hills Hotel là:

Sapa Hills Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Sapa Hills Hotel là: http://sapahillshotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  VÂN ANH HOTEL - TT. Tam Đảo