Sapa Lodge New Hotel – TT. Sa Pa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 33 a Mường Hoa, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 096 184 05 55
Trang web http://www.sapalodge.com.vn/
Tọa độ 223.321.902, 10.384.400.959.999.900

 


Địa chỉ Sapa Lodge New Hotel ở đâu?

33 a Mường Hoa, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Sapa Lodge New Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Sapa Lodge New Hotel là:

Sapa Lodge New Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Sapa Lodge New Hotel là: http://www.sapalodge.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tới Homestay - Hà Giang