Sapa Paramount Hotel – TT. Sa Pa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hoàng Diệu, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 096 219 40 77
Trang web https://www.facebook.com/KhachsanSapaParamount/
Tọa độ 223.372.058, 10.384.236.899.999.900

 


Địa chỉ Sapa Paramount Hotel ở đâu?

Hoàng Diệu, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Sapa Paramount Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Sapa Paramount Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Lộc Thiên Ân - Thống Nhất