Sapa Peaceful Hotel – TT. Sa Pa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ ngõ 371 Đường Điện Biên Phủ, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0376 505 098
Trang web http://sapapeacefulhotel.com/
Tọa độ 223.387.188, 1.038.533.092

 


Địa chỉ Sapa Peaceful Hotel ở đâu?

ngõ 371 Đường Điện Biên Phủ, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Sapa Peaceful Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Sapa Peaceful Hotel là:

Sapa Peaceful Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Sapa Peaceful Hotel là: http://sapapeacefulhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Dai Viet Hotel - P. Điện Biên