Sầu riêng Gia Lai – Biển Hồ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 32 Lam Sơn, B, Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 090 523 32 51
Trang web https://saurienggialai.com/
Tọa độ 140.283.761, 1.080.171.211

 


Địa chỉ Sầu riêng Gia Lai ở đâu?

32 Lam Sơn, B, Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sầu riêng Gia Lai như thế nào?

Giờ làm việc của Sầu riêng Gia Lai là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Sầu riêng Gia Lai có website không?

Địa chỉ trang web của Sầu riêng Gia Lai là: https://saurienggialai.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hợp Tác Xã Cây Ăn Trái Nông Thành Phát - thôn Đồng Tiến