Sen Bien Hotel – FLC

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QW79+J4X, FLC, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 098 537 04 60
Trang web
Tọa độ 1.976.411, 10.591.787

 


Địa chỉ Sen Bien Hotel ở đâu?

QW79+J4X, FLC, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Sen Bien Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Sen Bien Hotel là:

Sen Bien Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Sen Bien Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoang Diep Guesthouse - Tân Lợi