Sen Vàng Luxury Hotel – Tân Lập

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 37 Mê Linh, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3510 179
Trang web http://senvangluxury.com/
Tọa độ 122.400.697, 10.918.774.719.999.900

 


Địa chỉ Sen Vàng Luxury Hotel ở đâu?

37 Mê Linh, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sen Vàng Luxury Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Sen Vàng Luxury Hotel là:

Sen Vàng Luxury Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Sen Vàng Luxury Hotel là: http://senvangluxury.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Gia phúc Đà Nẵng - Hoà Cường Nam