Shining Central Hotel & Spa – Lý Thái Tổ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 20 P. Lò Sũ, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3282 8666
Trang web
Tọa độ 210.316.194, 1.058.552.768

 


Địa chỉ Shining Central Hotel & Spa ở đâu?

20 P. Lò Sũ, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Shining Central Hotel & Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Shining Central Hotel & Spa là:

Shining Central Hotel & Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Shining Central Hotel & Spa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Blue Sea Luxury Hotel - Phường 2