Shop Hoa Phong Đằng Đà Nẵng – Tam Thuận

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 196 Hải Phòng, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0796 668 893
Trang web http://phongdangflower.com/
Tọa độ 160.713.686, 1.082.114.198

 


Địa chỉ Shop Hoa Phong Đằng Đà Nẵng ở đâu?

196 Hải Phòng, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Hoa Phong Đằng Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Shop Hoa Phong Đằng Đà Nẵng là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Shop Hoa Phong Đằng Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Shop Hoa Phong Đằng Đà Nẵng là: http://phongdangflower.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sàn Giao dịch hoa Dalat.Flowers - Phường 8