Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Thị Trấn – Châu Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ấp Thị Trấn, Châu Thành, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web https://www.bachhoaxanh.com/
Tọa độ 99.217.779, 1.058.060.422

 


Địa chỉ Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Thị Trấn ở đâu?

Ấp Thị Trấn, Châu Thành, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Thị Trấn như thế nào?

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Thị Trấn là: Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Thị Trấn có website không?

Địa chỉ trang web của Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Thị Trấn là: https://www.bachhoaxanh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  VinMart - Thành Công