Siêu thị Bách hóa XANH – Cái Bè

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu 02, Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web https://www.bachhoaxanh.com/
Tọa độ 10.334.449, 1.060.318.461

 


Địa chỉ Siêu thị Bách hóa XANH ở đâu?

Khu 02, Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH như thế nào?

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH là: Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Siêu thị Bách hóa XANH có website không?

Địa chỉ trang web của Siêu thị Bách hóa XANH là: https://www.bachhoaxanh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Hướng Hoa - Đồng Phú