Siêu thị Bách hoá XANH Ea T-Ling (gần bưu điện Cư Jut) – Cư Jút

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tổ 1, Khối 4, Cư Jút, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1908
Trang web https://www.bachhoaxanh.com/
Tọa độ 12.586.882.399.999.900, 10.789.381.979.999.900

 


Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH Ea T-Ling (gần bưu điện Cư Jut) như thế nào?

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH Ea T-Ling (gần bưu điện Cư Jut) là: Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Siêu thị Bách hoá XANH Ea T-Ling (gần bưu điện Cư Jut) có website không?

Địa chỉ trang web của Siêu thị Bách hoá XANH Ea T-Ling (gần bưu điện Cư Jut) là: https://www.bachhoaxanh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng tự chọn Minh Cầu - Tổ Dân Phố 17