Siêu thị Bách hóa XANH Lô 01 Đường QL80 – QL80

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lô 01, QL80, Khu Phố B, Tiền Giang 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web https://www.bachhoaxanh.com/
Tọa độ 101.163.653, 1.052.844.811

 


Địa chỉ Siêu thị Bách hóa XANH Lô 01 Đường QL80 ở đâu?

Lô 01, QL80, Khu Phố B, Tiền Giang 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH Lô 01 Đường QL80 như thế nào?

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH Lô 01 Đường QL80 là: Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Siêu thị Bách hóa XANH Lô 01 Đường QL80 có website không?

Địa chỉ trang web của Siêu thị Bách hóa XANH Lô 01 Đường QL80 là: https://www.bachhoaxanh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hoá XANH Phường 1, Thị xã Giá Rai - Giá Rai