Siêu thị Danavi Mart – Hải Châu 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 46 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3525 111
Trang web https://danavimart-intimex.business.site/
Tọa độ 160.706.475, 10.822.093.179.999.900

 


Địa chỉ Siêu thị Danavi Mart ở đâu?

46 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Danavi Mart như thế nào?

Giờ làm việc của Siêu thị Danavi Mart là: Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30]

Siêu thị Danavi Mart có website không?

Địa chỉ trang web của Siêu thị Danavi Mart là: https://danavimart-intimex.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  SIÊU THỊ XE MÁY HUỲNH MAI - Kp1