Siêu thị Lan Chi Phúc Yên – Tiền Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 325 QL2A, Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 091 660 38 88
Trang web http://lanchi.vn/
Tọa độ 212.308.387, 1.056.977.714

 


Địa chỉ Siêu thị Lan Chi Phúc Yên ở đâu?

325 QL2A, Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Lan Chi Phúc Yên như thế nào?

Giờ làm việc của Siêu thị Lan Chi Phúc Yên là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Siêu thị Lan Chi Phúc Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Siêu thị Lan Chi Phúc Yên là: http://lanchi.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Big C Bình Dương - Hiệp Thành