Siêu Thị Sữa Tốt CS3 – Yên Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6X4X+VCV, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 400 40 55
Trang web http://dairymart.vn/
Tọa độ 212.072.271, 10.599.855.269.999.900

 


Địa chỉ Siêu Thị Sữa Tốt CS3 ở đâu?

6X4X+VCV, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu Thị Sữa Tốt CS3 như thế nào?

Giờ làm việc của Siêu Thị Sữa Tốt CS3 là: Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Siêu Thị Sữa Tốt CS3 có website không?

Địa chỉ trang web của Siêu Thị Sữa Tốt CS3 là: http://dairymart.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  TOKYOLIFE - Đông Thành