Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa – P.7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 118 Nguyễn Văn Đậu, P.7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72316, Việt Nam
Số điện thoại 098 599 99 29
Trang web https://sieuthiyte.com.vn/
Tọa độ 10.809.109.999.999.900, 106.688.997

 


Địa chỉ Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa ở đâu?

118 Nguyễn Văn Đậu, P.7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72316, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa như thế nào?

Giờ làm việc của Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa là: Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00]

Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa có website không?

Địa chỉ trang web của Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa là: https://sieuthiyte.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc An Khang - khu phố 3