Sìl Mỳ – Tân An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2QJQ+43Q, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 090 921 23 45
Trang web
Tọa độ 10.030.348, 10.578.772.079.999.900

 


Địa chỉ Sìl Mỳ ở đâu?

2QJQ+43Q, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Sìl Mỳ như thế nào?

Giờ làm việc của Sìl Mỳ là: Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Sìl Mỳ có website không?

Địa chỉ trang web của Sìl Mỳ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  DienBienView (Trâu Gác Bếp Hải Tần) - Mường Thanh