Silkotel Hoi An – Phường Cẩm Phổ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 14 Hùng Vương, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3963 399
Trang web https://hoian.silkotel.com/
Tọa độ 158.794.613, 1.083.223.495

 


Địa chỉ Silkotel Hoi An ở đâu?

14 Hùng Vương, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Silkotel Hoi An như thế nào?

Giờ làm việc của Silkotel Hoi An là:

Silkotel Hoi An có website không?

Địa chỉ trang web của Silkotel Hoi An là: https://hoian.silkotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Green Hotel - Cao Bằng