Smart Hotel 1 – Đại Phúc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Tô Vĩnh Diện, Đại Phúc, Bắc Ninh, 16000, Việt Nam
Số điện thoại 091 243 67 88
Trang web
Tọa độ 211.782.436, 1.060.688.842

 


Địa chỉ Smart Hotel 1 ở đâu?

2 Tô Vĩnh Diện, Đại Phúc, Bắc Ninh, 16000, Việt Nam

Giờ làm việc của Smart Hotel 1 như thế nào?

Giờ làm việc của Smart Hotel 1 là:

Smart Hotel 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Smart Hotel 1 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Huỳnh Gia Bảo 2 - P. Blao