Sở Y Tế Bến Tre – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 39 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3822 164
Trang web http://syt.bentre.gov.vn/
Tọa độ 1.023.865, 10.636.803.499.999.900

 


Địa chỉ Sở Y Tế Bến Tre ở đâu?

39 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y Tế Bến Tre như thế nào?

Giờ làm việc của Sở Y Tế Bến Tre là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Sở Y Tế Bến Tre có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Y Tế Bến Tre là: http://syt.bentre.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Y tế Bình Dương - Phú Chánh