Sở Y tế Hà Giang – P. Nguyễn Trãi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ số 338 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0219 3866 475
Trang web http://ytehagiang.org.vn/
Tọa độ 228.213.865, 1.049.825.058

 


Địa chỉ Sở Y tế Hà Giang ở đâu?

số 338 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y tế Hà Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Sở Y tế Hà Giang là: Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30]

Sở Y tế Hà Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Y tế Hà Giang là: http://ytehagiang.org.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Y tế Tỉnh Gia Lai - P.Tây Sơn