Sở Y tế Hưng Yên – P. An Tảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hải Thượng Lãn Ông, P. An Tảo, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3863 658
Trang web http://soyte.hungyen.gov.vn/
Tọa độ 206.650.691, 10.606.195.269.999.900

 


Địa chỉ Sở Y tế Hưng Yên ở đâu?

Hải Thượng Lãn Ông, P. An Tảo, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y tế Hưng Yên như thế nào?

Giờ làm việc của Sở Y tế Hưng Yên là: Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa]

Sở Y tế Hưng Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Y tế Hưng Yên là: http://soyte.hungyen.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Y Tế Sơn La - P. Chiềng Lề