Sở y tế Long An – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3826 407
Trang web
Tọa độ 105.365.228, 1.064.160.204

 


Địa chỉ Sở y tế Long An ở đâu?

70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở y tế Long An như thế nào?

Giờ làm việc của Sở y tế Long An là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Sở y tế Long An có website không?

Địa chỉ trang web của Sở y tế Long An là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Y Tế Và Gia Đình Việt Nam - Thanh Trì