Sở Y Tế – Tân Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 245 Trần Phú, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 0213 3876 391
Trang web
Tọa độ 223.966.578, 10.346.142.739.999.900

 


Địa chỉ Sở Y Tế ở đâu?

245 Trần Phú, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y Tế như thế nào?

Giờ làm việc của Sở Y Tế là: Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Sở Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Y Tế là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nội Thất Đức Dương - Trung Văn