Sở Y tế tỉnh Hòa Bình – Quỳnh Lâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 98 Đường Trần Hưng Đạo, Quỳnh Lâm, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0218 3852 050
Trang web http://soytehoabinh.gov.vn/
Tọa độ 208.245.079, 1.053.549.201

 


Địa chỉ Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ở đâu?

98 Đường Trần Hưng Đạo, Quỳnh Lâm, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình là: Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình là: http://soytehoabinh.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Bến Thành