Sở Y Tế Tỉnh Lào Cai – Bình Minh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ C2PG+7QP, Bình Minh, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0214 3820 930
Trang web https://syt.laocai.gov.vn/
Tọa độ 22.435.708.599.999.900, 1.040.269.617

 


Địa chỉ Sở Y Tế Tỉnh Lào Cai ở đâu?

C2PG+7QP, Bình Minh, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y Tế Tỉnh Lào Cai như thế nào?

Giờ làm việc của Sở Y Tế Tỉnh Lào Cai là: Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Sở Y Tế Tỉnh Lào Cai có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Y Tế Tỉnh Lào Cai là: https://syt.laocai.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nội thất Mixhome - Hạ Đình