Sở Y tế tỉnh Nghệ An – Thành phố Vinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 18 Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3844 791
Trang web
Tọa độ 186.707.507, 10.569.249.789.999.900

 


Địa chỉ Sở Y tế tỉnh Nghệ An ở đâu?

18 Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y tế tỉnh Nghệ An như thế nào?

Giờ làm việc của Sở Y tế tỉnh Nghệ An là: Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Sở Y tế tỉnh Nghệ An có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Y tế tỉnh Nghệ An là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Y Tế tỉnh Cà Mau - Phường 5