Sở Y tế Tỉnh Trà Vinh – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 16 Nguyễn Thái Học, Phường 1, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3862 399
Trang web
Tọa độ 99.397.634, 1.063.397.732

 


Địa chỉ Sở Y tế Tỉnh Trà Vinh ở đâu?

16 Nguyễn Thái Học, Phường 1, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y tế Tỉnh Trà Vinh như thế nào?

Giờ làm việc của Sở Y tế Tỉnh Trà Vinh là: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Sở Y tế Tỉnh Trà Vinh có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Y tế Tỉnh Trà Vinh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  SƠ Y TẾ BÌNH DƯƠNG - Phú Chánh