Sofia Tam Dao Hotel & Spa – Tam Đảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 28000, Việt Nam
Số điện thoại 0852 368 333
Trang web http://sofiahotel.com.vn/
Tọa độ 214.571.443, 1.056.454.498

 


Địa chỉ Sofia Tam Dao Hotel & Spa ở đâu?

Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 28000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sofia Tam Dao Hotel & Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Sofia Tam Dao Hotel & Spa là:

Sofia Tam Dao Hotel & Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Sofia Tam Dao Hotel & Spa là: http://sofiahotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Ninh Kieu Riverside Hotel - st