SOJO HOTEL BAC GIANG – Phường Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 8 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần Phú, Bắc Giang, 26000, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3838 333
Trang web http://sojohotels.com/
Tọa độ 212.766.819, 1.061.945.114

 


Địa chỉ SOJO HOTEL BAC GIANG ở đâu?

Số 8 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần Phú, Bắc Giang, 26000, Việt Nam

Giờ làm việc của SOJO HOTEL BAC GIANG như thế nào?

Giờ làm việc của SOJO HOTEL BAC GIANG là:

SOJO HOTEL BAC GIANG có website không?

Địa chỉ trang web của SOJO HOTEL BAC GIANG là: http://sojohotels.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn My My - Nghĩa Lộ