SOJO HOTEL HOA BINH – Tân Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 112 Lê Thánh Tông, Tân Thịnh, Hòa Bình, 350000, Việt Nam
Số điện thoại 090 213 21 66
Trang web https://www.sojohotels.com/
Tọa độ 208.281.802, 1.053.365.493

 


Địa chỉ SOJO HOTEL HOA BINH ở đâu?

112 Lê Thánh Tông, Tân Thịnh, Hòa Bình, 350000, Việt Nam

Giờ làm việc của SOJO HOTEL HOA BINH như thế nào?

Giờ làm việc của SOJO HOTEL HOA BINH là:

SOJO HOTEL HOA BINH có website không?

Địa chỉ trang web của SOJO HOTEL HOA BINH là: https://www.sojohotels.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Anh Dao Mekong 2 Hotel - Phường An Khánh