SoNa Resort Ninh Binh – Đông Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tràng An, Đông Thành, Ninh Bình, 08000, Việt Nam
Số điện thoại 0229 2238 888
Trang web https://www.facebook.com/SoNaResort/
Tọa độ 202.587.696, 10.595.632.479.999.900

 


Địa chỉ SoNa Resort Ninh Binh ở đâu?

Tràng An, Đông Thành, Ninh Bình, 08000, Việt Nam

Giờ làm việc của SoNa Resort Ninh Binh như thế nào?

Giờ làm việc của SoNa Resort Ninh Binh là:

SoNa Resort Ninh Binh có website không?

Địa chỉ trang web của SoNa Resort Ninh Binh là: https://www.facebook.com/SoNaResort/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Song Ngọc - Phường 7