SONG NY Healthy Foodshop – Cửa hàng thực phẩm sạch – TT. Gia Ray

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 119 Hùng Vương, TT. Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai 813917, Việt Nam
Số điện thoại 0396 525 585
Trang web https://facebook.com/songny.healthyfoodshop
Tọa độ 109.182.623, 1.073.999.126

 


Địa chỉ SONG NY Healthy Foodshop - Cửa hàng thực phẩm sạch ở đâu?

119 Hùng Vương, TT. Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai 813917, Việt Nam

Giờ làm việc của SONG NY Healthy Foodshop - Cửa hàng thực phẩm sạch như thế nào?

Giờ làm việc của SONG NY Healthy Foodshop – Cửa hàng thực phẩm sạch là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

SONG NY Healthy Foodshop - Cửa hàng thực phẩm sạch có website không?

Địa chỉ trang web của SONG NY Healthy Foodshop – Cửa hàng thực phẩm sạch là: https://facebook.com/songny.healthyfoodshop

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vinamilk - Công Ty CP Lương Thực Nam Trung Bộ Tại Ninh Thuận - Phủ Hà