Spring Garden Villa – Thủy Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 46 Minh Mạng, Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3816 869
Trang web https://www.facebook.com/SpringGardenVilla/
Tọa độ 164.341.461, 10.758.066.749.999.900

 


Địa chỉ Spring Garden Villa ở đâu?

46 Minh Mạng, Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam

Giờ làm việc của Spring Garden Villa như thế nào?

Giờ làm việc của Spring Garden Villa là:

Spring Garden Villa có website không?

Địa chỉ trang web của Spring Garden Villa là: https://www.facebook.com/SpringGardenVilla/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Tây Nguyên - Thống Nhất