Story Coffee Dien Bien Phu – Tân Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 99a Trường Chinh, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 091 548 55 10
Trang web
Tọa độ 213.914.865, 1.030.222.914

 


Địa chỉ Story Coffee Dien Bien Phu ở đâu?

99a Trường Chinh, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của Story Coffee Dien Bien Phu như thế nào?

Giờ làm việc của Story Coffee Dien Bien Phu là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Story Coffee Dien Bien Phu có website không?

Địa chỉ trang web của Story Coffee Dien Bien Phu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Mộc Nhiên - Phường 1