Studio Drinks & Food – Chánh Lộ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 43 Võ Thị Sáu, Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0848 852 668
Trang web
Tọa độ 151.175.407, 108.804.952

 


Địa chỉ Studio Drinks & Food ở đâu?

43 Võ Thị Sáu, Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Studio Drinks & Food như thế nào?

Giờ làm việc của Studio Drinks & Food là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Studio Drinks & Food có website không?

Địa chỉ trang web của Studio Drinks & Food là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Men Cà Phê - Phường 5