Sữa Chua Trân Châu Hạ Long – Nguyễn Ái Quốc – Biên Hòa – khu phố 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 480 Đ. Nguyễn Ái Quốc, khu phố 8, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0786 669 393
Trang web https://suachuatranchauhalong.vn/
Tọa độ 109.724.734, 1.068.790.475

 


Địa chỉ Sữa Chua Trân Châu Hạ Long - Nguyễn Ái Quốc - Biên Hòa ở đâu?

480 Đ. Nguyễn Ái Quốc, khu phố 8, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Sữa Chua Trân Châu Hạ Long - Nguyễn Ái Quốc - Biên Hòa như thế nào?

Giờ làm việc của Sữa Chua Trân Châu Hạ Long – Nguyễn Ái Quốc – Biên Hòa là: Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Sữa Chua Trân Châu Hạ Long - Nguyễn Ái Quốc - Biên Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Sữa Chua Trân Châu Hạ Long – Nguyễn Ái Quốc – Biên Hòa là: https://suachuatranchauhalong.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  The Cups Coffee - Bắc Mỹ Phú