Sữa Chua Trân Châu Hạ Long – Trần Phú – TP Thanh Hóa – P. Lam Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 404 Trần Phú, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0838 895 939
Trang web https://suachuatranchauhalong.vn/
Tọa độ 198.009.214, 1.057.761.798

 


Địa chỉ Sữa Chua Trân Châu Hạ Long - Trần Phú - TP Thanh Hóa ở đâu?

404 Trần Phú, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Sữa Chua Trân Châu Hạ Long - Trần Phú - TP Thanh Hóa như thế nào?

Giờ làm việc của Sữa Chua Trân Châu Hạ Long – Trần Phú – TP Thanh Hóa là: Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Sữa Chua Trân Châu Hạ Long - Trần Phú - TP Thanh Hóa có website không?

Địa chỉ trang web của Sữa Chua Trân Châu Hạ Long – Trần Phú – TP Thanh Hóa là: https://suachuatranchauhalong.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  MESA BAKERY&COFFEE - P. Hội Thương