Sữa tăng cân Bắc Ninh – Suối Hoa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 18 Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0375 612 668
Trang web https://www.facebook.com/Anhlagio.meomeo
Tọa độ 211.856.741, 1.060.701.454

 


Địa chỉ Sữa tăng cân Bắc Ninh ở đâu?

18 Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sữa tăng cân Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Sữa tăng cân Bắc Ninh là: Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Sữa tăng cân Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Sữa tăng cân Bắc Ninh là: https://www.facebook.com/Anhlagio.meomeo

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Yến Sào Khánh Hòa 196 Ấp Bắc Tiền Giang - Phường 5