Suất Ăn Công Nghiệp Bình Dương | Suất Ăn Công Nghiệp Phương Anh Nam – khu phố 1B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 130B, khu phố 1B, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 612 92 64
Trang web https://phuonganhnam.com/
Tọa độ 109.480.176, 1.067.382.288

 


Giờ làm việc của Suất Ăn Công Nghiệp Bình Dương | Suất Ăn Công Nghiệp Phương Anh Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Suất Ăn Công Nghiệp Bình Dương | Suất Ăn Công Nghiệp Phương Anh Nam là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Suất Ăn Công Nghiệp Bình Dương | Suất Ăn Công Nghiệp Phương Anh Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Suất Ăn Công Nghiệp Bình Dương | Suất Ăn Công Nghiệp Phương Anh Nam là: https://phuonganhnam.com/

Hình ảnh