SUPER TIGER – Sữa tươi trân châu đường nâu – Đồng An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Dương Văn An, Đồng An, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 094 747 73 77
Trang web https://www.facebook.com/supertigerdonghoi/
Tọa độ 174.744.045, 1.066.222.519

 


Địa chỉ SUPER TIGER - Sữa tươi trân châu đường nâu ở đâu?

17 Dương Văn An, Đồng An, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của SUPER TIGER - Sữa tươi trân châu đường nâu như thế nào?

Giờ làm việc của SUPER TIGER – Sữa tươi trân châu đường nâu là: Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

SUPER TIGER - Sữa tươi trân châu đường nâu có website không?

Địa chỉ trang web của SUPER TIGER – Sữa tươi trân châu đường nâu là: https://www.facebook.com/supertigerdonghoi/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà sữa Teen Tea - Bắc Giang