Tạp hóa Cường Lý – Đắk Mi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ CMH4+C5C, Đắk Mi, Đắk Mil, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 0261 3742 778
Trang web
Tọa độ 124.285.565, 10.765.538.439.999.900

 


Địa chỉ Tạp hóa Cường Lý ở đâu?

CMH4+C5C, Đắk Mi, Đắk Mil, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Tạp hóa Cường Lý như thế nào?

Giờ làm việc của Tạp hóa Cường Lý là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Đóng cửa]

Tạp hóa Cường Lý có website không?

Địa chỉ trang web của Tạp hóa Cường Lý là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Trái Cây Nhập Khẩu - P. Bạch Đằng