Cửa Hàng Thực Phẩm Hiệp Hà – P. Phú Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RQ38+779, Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 091 514 27 99
Trang web
Tọa độ 19.803.158.399.999.900, 10.576.574.029.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Hiệp Hà ở đâu?

RQ38+779, Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Hiệp Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Hiệp Hà là: Thứ Bảy:[06:30-18:30], Chủ Nhật:[06:30-18:30], Thứ Hai:[06:30-19:00], Thứ Ba:[06:30-18:30], Thứ Tư:[06:30-18:30], Thứ Năm:[06:30-18:30], Thứ Sáu:[06:30-18:30]

Cửa Hàng Thực Phẩm Hiệp Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Hiệp Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đặc sản Lý Sơn tại Đà Nẵng: - Hoà Xuân