Uyen Fruits & Wine – Tp

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 69W4+824, Tp, Phường 6, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 094 445 60 67
Trang web
Tọa độ 10.245.775, 106.355.093

 


Địa chỉ Uyen Fruits & Wine ở đâu?

69W4+824, Tp, Phường 6, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Uyen Fruits & Wine như thế nào?

Giờ làm việc của Uyen Fruits & Wine là: Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Uyen Fruits & Wine có website không?

Địa chỉ trang web của Uyen Fruits & Wine là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đặc sản Bình Định - Dĩ An