Ta Van – Xuân Viên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8RPV+MPV, Xuân Viên, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0214 3871 522
Trang web
Tọa độ 22.336.734.699.999.900, 10.384.430.689.999.900

 


Địa chỉ Ta Van ở đâu?

8RPV+MPV, Xuân Viên, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Ta Van như thế nào?

Giờ làm việc của Ta Van là: Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00]

Ta Van có website không?

Địa chỉ trang web của Ta Van là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Thiên Phúc - Phường 5